พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นวิทยากรบรรยาย ประชุมวิชาการเรื่อง“Hack Mindset , Yes…I can do!!! เปลี่ยนความคิด พิชิตโลก

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นวิทยากรบรรยาย ประชุมวิชาการเรื่อง“Hack Mindset , Yes…I can do!!! เปลี่ยนความคิด พิชิตโลก เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองด้วยทัศนคติเชิงบวก ให้สามารถดึงศักยภาพที่ตนเองมีออกมาใช้อย่างเต็มที่ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.ฯ วันพุธ ที่ 24 มี.ค. 2564