ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยและครอบครัว

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยและครอบครัว
ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท
เปิด ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
บริการของเรา
ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง
กรณีเร่งด่วนมีแพทย์ร่วมดูแล
กรณีมีปัญหาสุขภาพส่งตรวจรักษาที่ห้องตรวจรักษาโรคผู้ป่วยนอก สามารถเบิกได้ตามสิทธิการรักษา
มีบริการกายภาพบำบัด สามารถเบิกได้ตามสิทธิการรักษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-4661180 ต่อ 73087
038-4371722 ต่อ 73087
มือถือ 061- 2597074