น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ครอรอบ 29 ปี

น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ครอรอบ 29 ปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564