รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นำกำลังเข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย รอบที่ 1 ประจำปี 2564

น.อ. ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ 1 และ น.อ. ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ 2 นำกำลังเข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยเเผนกทดสอบเเละพัฒนาสมรรถภาพ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.ฯ จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพลโรงพยาบาล รอบที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 8 มี.ค.64 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กำลังพลของ ทร. มีสุขภาพดีและสมรรถภาพดีเหมาะสมกับหน้าที่ และพัฒนาสมรรถภาพทางกายของกำลังพลให้อยู่ในเกณณ์ที่ ทร. กำหนด โดยมีการจัดทดสอบแบบ New Normal และบันทึกผลการทดสอบด้วย smartphone สามารถดูผลการทดสอบออนไลน์แบบ realtime ได้ทันที ณ ห้องทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี