เเผนกทดสอบเเละพัฒนาสมรรถภาพ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.ฯ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพลโรงพยาบาล รอบที่ 1 ประจำปี 2564

เเผนกทดสอบเเละพัฒนาสมรรถภาพ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.ฯ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพลโรงพยาบาล รอบที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 8 มี.ค.64 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กำลังพลของ ทร. มีสุขภาพดีและสมรรถภาพดีเหมาะสมกับหน้าที่ และพัฒนาสมรรถภาพทางกายของกำลังพลให้อยู่ในเกณณ์ที่ ทร. กำหนด โดยมีการจัดทดสอบแบบ New Normal และบันทึกผลการทดสอบด้วย smartphone สามารถดูผลการทดสอบออนไลน์แบบ realtime ได้ทันที ณ ห้องทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี