กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การสนับสนุน พัน พ นย. ในการเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อตรวจCovid-19 หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน จำนวน 122 นาย

17 ก.พ. 64 กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การสนับสนุน พัน พ นย.
ในการเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อตรวจCovid-19 หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน จำนวน 122 นาย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี