กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดโครงการทบทวนการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support)และการใช้เครื่อง AED เพื่อให้กำลังพล รพ.ฯ ทุกนาย มีขีดความสามารถในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Basic life support)และการใช้เครื่อง AED

กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดโครงการทบทวนการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support)และการใช้เครื่อง AED ให้กับกำลังพล รพ.ฯ ตามนโยบาย ผอ.รพ.ฯ เพื่อให้กำลังพล รพ.ฯ ทุกนายมีขีดความสามารถในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Basic life support)และการใช้เครื่อง AED เพื่อผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(HA) ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ กิจการสโมสร ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.64