แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค DHF บริเวณบ้านพัก แผนกช่วยฝึก กรม สน. พล.นย. และสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย บริเวณบ้านพัก เขต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค DHF บริเวณบ้านพัก แผนกช่วยฝึก กรม สน. พล.นย. และสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย บริเวณบ้านพัก เขต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ