กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าดำเนินการสอบสวนและเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal swab case PUI

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าดำเนินการสอบสวนและเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal swab case PUI ศฝ.สอ.รฝ. วันที่ 5 ก.พ. 64