พิธีเปิดโครงการ “มงคลธรรม คุณธรรมนำชีวิต” โดย คณะวิทยากร และพระอาจารย์ ศุภกฤต ยาวะโนภาส ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาและหลักปฏิบัติที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้นำหลักธรรมนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “มงคลธรรม คุณธรรมนำชีวิต” โดย คณะวิทยากร และพระอาจารย์ ศุภกฤต ยาวะโนภาส ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาและหลักปฏิบัติที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้นำหลักธรรมนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฯ
อำเภอสัตหีบ จัหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64