น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฝ่ายบริหารคุณภาพ) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ครบรอบ 68 ปี

น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฝ่ายบริหารคุณภาพ) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ครบรอบ 68 ปี ณ กองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ก.พ.64