น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะกรรมการจัดประกวดบ้านพัก เข้าตรวจเยี่ยมพิจารณาคัดเลือกบ้านพักที่จะส่งเข้าประกวดบ้านพักข้าราชการ ทร. ในระดับพื้นที่

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะกรรมการจัดประกวดบ้านพัก เข้าตรวจเยี่ยมพิจารณาคัดเลือกบ้านพักที่จะส่งเข้าประกวดบ้านพักข้าราชการ ทร. ในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64