ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมด้านทันตกรรมเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านทันตกรรมของ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ และ น.อ.หญิง จิระวัฒน์ กฤษณพันธ์ ผู้อำนวยการกองทันตสุขภาพบรรยายสรุปข้อมูลด้านทันตกรรม ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒