ป้ายประชาสัมพันธ์ คำขวัญการปฏิบัติงานของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คำขวัญการปฏิบัติงานของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓