กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ พัน พ.กรม สน.พล.นย.และ พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. ซักซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริงในการรับทหารผลัดใหม่ ผลัด 3/63

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ พัน พ.กรม สน.พล.นย.และ พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. ซักซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริงในการรับทหารผลัดใหม่ ผลัด 3/63 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 27 ม.ค.64