พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองประจำการ สังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผลัดที่ 4 (4/61) จำนวน 4 นาย ที่จะครบปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 ก.พ.64

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองประจำการ สังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผลัดที่ 4 (4/61) จำนวน 4 นาย ที่จะครบปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 ก.พ.64 ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ ฯเมื่อวันที่ 25 ม.ค.64