ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมทุกโรงพยาบาล สามารถทำฟันได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว ในอัตรา 900 บาทต่อปี

ข่าวดี สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมทุกโรงพยาบาล สามารถทำฟันที่ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้แล้ว ในอัตรา 900 บาทต่อปี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขูดหินปูน
ถอนฟัน
อุดฟัน
ผ่าฟันคุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ
089-0353728
038-437172 ต่อ 73119