โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดบริการคลีนิคพิเศษเฉพาะทาง กระดูกและข้อ และอายุรกรรม นอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เปิดบริการคลีนิคพิเศษเฉพาะทาง    นอกเวลาราชการ
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
กระดูกและข้อ    ผู้มีอาการปวดคอ  บ่า  ไหล่  สะบัก  ปวดหลัง  ปวดขา  ปวดเข่า  ปวดฝ่าเท้า  ข้อเสื่อม  เข่าเสื่อม  และมีอาการปวดเรื้อรัง
อายุรกรรม  โรคเบาหวาน  โรคตับ  โรคไต  โรคความดันโลหิตสูง  โรคไขมันในเลือดสูงและโรคติดเชื้อ 
ช่วงเวลาการให้บริการ
ทุกวันพุธ  เวลา  17.00 น. ถึง  20.00  น.
อัตราค่าบริการ       200 บาท ไม่สามารถเบิกคืนได้
สิทธิกรมบัญชีกลาง  จ่าย  150 บาท
สิทธิประกันสังคม  ชำระเงินทุกรายการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.  038-437172   หรือ  02  4661180 ต่อ  73058
มือถือ 062-4525433