นาวาเอก ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบรับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

นาวาเอก ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฝ่ายบริหาร)​ เป็นผู้แทน พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค ในนาม นาวาตรี กฤษณะ วิริยะยุทธ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี ภริยา เรือตรีหญิง ปัณฑา วิริยะยุทธ บุตร นาย พัชรกฤช วิริยะยุทธ นายไชยวัํฒน์ ธนพรเจริญ นาง พานกฤช ธนพรเจริญ เป็นผู้มอบ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ สัตหีบ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒