กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมคัดกรอง สอบสวนโรค ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน covid -19 ที่เข้าข่ายผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง กำลังพล ร.ล.จักรีนฤเบศร ฯ จำนวน 270 นาย


กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  ร่วมคัดกรอง สอบสวนโรค ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน covid -19 ที่เข้าข่ายผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง  กำลังพล ร.ล.จักรีนฤเบศร ฯ  จำนวน  270 นาย     ในวันที่ 10 ม.ค.64  ผลตรวจกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร  ไม่พบเชื้อ  COVID – 19