พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมผู้สูงอายุ รพ.ฯ

พล.ร.ต.ชลธร  สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมผู้สูงอายุ รพ.ฯ เมื่อ 30 ต.ค.62 ณ ห้องกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร รพ.ฯ