พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จากคณะชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จากคณะชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔