ประกาศ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เรื่อง ชะลอการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีกำลังพล ทร.