น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ และ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศํกดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จากผู้แทนหน่วยไตเทียม รพ.ฯ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ และ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศํกดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จากผู้แทนหน่วยไตเทียม รพ.ฯ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔