พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จากคณะครูโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จากคณะครูโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔