พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ร.ท.หญิง ศรัญญา สุขรุ่ง เนื่องในโอกาสเป็นตัวแทนฐานทัพเรือสัตหีบ ไปแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติซีซัน 3 สนามที่ 1 จังหวัดระนอง

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ร.ท.หญิง ศรัญญา สุขรุ่ง จำนวน 1,000 บาท เนื่องในโอกาสเป็นตัวแทนฐานทัพเรือสัตหีบ ไปแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติซีซัน 3 สนามที่ 1 จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.63 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมมาตรฐาน เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63