กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 6 นาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดคัดกรองเชิงรุก (Active Case Finding : ACF )

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 6 นาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดคัดกรองเชิงรุก (Active Case Finding : ACF ) เพื่อสนับสนุนการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองแรงงานประมงในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.63