พิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ นาย

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องยศแก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ นาย เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย นายทหารชั้นประทวน จำนวน ๓ นาย ณ ห้องรับรอง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓