วันที่ 7 ธ.ค.63 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย ร.อ.วิทยา ฯ และ พ.จ.อ.เกษม ฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยอุปกรณ์ LUCUS ให้กับ จ่าตรีใหม่ จำนวน 8 นาย เพื่อให้มีขีดสมรรถนะและสร้างความมั่นใจในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือกำลังพล ทร. และครอบครัว และประชาชนทั่วไป