พิธีทำบุญเลี้ยงพระกองอำนวยการและสนับสนุน

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็นประธานในการการทำบุญเลี้ยงพระ กองอำนวยการและสนับสนุน โดยมี  นาวาเอก บรรลือศักดิ์  เหรียญทอง  ผู้อำนวยการกองอำนวยการและสนับสนุน  พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญูชา  ข้าราชการและ ลูกจ้าง  ร่วมพิธี  ณ กองอำนวยการและสนับสนุน  เมื่อวันที่  ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๒