กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. ประจำปี 2563

แผนกสร้างเสริมสุขภาพ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดรถเคลื่อนที่รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธ.ค.ของทุกปี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ตามหน่วยต่างๆภายในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยจุดแรกบริเวณด้านหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ จุดที่2 บริเวณด้านหน้าตลาดกองอสังหาริมทรัพย์ จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าร้านค้าภัณฑุปกรณ์ กองการฝึกกองเรือยุทธการ และจุดที่4 บริเวณด้านหน้าร้านค้ากิจการห้องเย็น เมื่อวันที่ 1ธ.ค.63