การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รร.ทม.รอ.)

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รร.ทม.รอ.)  ให้กับกำลังพลของโรงพยาบาล โดยเชิญครูฝึกจากกองรักษาความปลอดภัย  ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้ฝึก  เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีความสง่างาม  ณ  ห้องประชุมกฤษณ์จันทร์   เมื่อวันที่   ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒