บริการรับชำระเงินด้วยการสแกน QRCode แทนการชำระด้วยเงินสด


เรียน  ท่านผู้รับบริการ 
          โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบได้นำระบบรับชำระเงินด้วยการสแกน QRCode  แทนการชำระด้วยเงินสด  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่าน  และลดการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส  ท่านสามารถใช้  App  ธนาคารใดก็ได้ในการสแกน QRcode   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ