ประชุม “หลักปฏิบัติราชการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ฯ”

ฝ่ายอำนวยการ รพ.ฯ, กองนาวิกเวชกิจฯ, และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ทางทะเล ทรภ.1 จำนวน 21 คน ประชุม “หลักปฏิบัติราชการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ฯ” ณ ห้องประชุมศูนย์อาภากร โดยมี ผอ.กองนาวิกเวชกิจฯ/ผอ.ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ฯ เป็นประธานการประชุมฯ ที่ประชุมมีมติให้ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ฯ จัดทำ ระเบียบศูนย์ฯ และให้มี คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ ซึ่งได้เสนอขออนุมัติ ผอ. รพ. อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท. สส. แล้ว เมื่อ 25 พ. ย. 63