กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนวิทยากรบรรยาย การปฐมพยาบาล การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากเรือสู่เรือ และเรือสู่ฝั่ง ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กยฝ.กร. ประจำปี ๖๔

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนวิทยากรบรรยาย การปฐมพยาบาล การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากเรือสู่เรือ และเรือสู่ฝั่ง ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กยฝ.กร. ประจำปี ๖๔ เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๓