สารจากผู้บัญชาการทหารเรือเนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พ.ย.2563