น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาเกียรติวงศ์ฯ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ

น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาเกียรติวงศ์ฯ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 6 พ.ย.63