พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบของที่ระลึกให้ทหารปลดประจำการ

พล.ร.ต.ชลธร  สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ มอบเงิน และของที่ระลึกให้แก่ ทหารปลดประจำการ จำนวน ๔ นาย เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62  ณ ห้องรับรอง บก.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์