หน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาลและฝ่ายอำนวยการ นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการประชุม หน่วยขึ้นตรง รพ.ฯ นำเสนอข้อมูล ภารกิจ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แผนการดำเนินงาน ปี 63 แผนงานตามกลยุทธ์ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการแก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒