ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2563

พล.ร.ต. คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2563 โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ทหาร ในสังกัดเข้าร่วมในกิจกรรม จากนั้นได้มีพิธีทำบุญใส่บารตพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63