โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. จัดกิจกรรมร่วมทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล เนื่องในวันพยาบาล ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗๑๕ – ๑๑๐๐ ณ บริเวณห้องโถงอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ