กองทันตสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดให้บริการทำฟันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563