พิธีอาศิรวาทเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดกรวยดอกไม้ และถวายพวงมาลัย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กับ บุคลากรทางการพยาบาล และ ผู้มารับบริการ ณ ห้องผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒