กิจกรรมประชาสัมพันธ์แผนกแพทย์แผนไทย กองการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นำทีมโดย นาวาโทหญิงอรดา หลายประสิทธิ์ (หัวหน้าแผนก) จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์การบริการแผนกแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาและตรวจโรคเบื้องต้นโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ พท.ป.จุฑามาศ คุ้มวงษ์ และเจ้าหน้าที่ประจำแผนกฯ นางนิตสญา โร๊ะศรี รวมทั้งแจกผลิตภัณฑ์สมุนไพรและต้นไม้สมุนไพรฟรีให้กับผู้ที่สนใจผ่านการลงทะเบียนรายชื่อ ณ บริเวณอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก เวลา 0800 น. – 11.00 น. ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ