น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้เครื่อง AED และเครื่อง Auto CPR

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้เครื่อง AED และเครื่อง Auto CPR ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563