แจ้งเตือนโปรแกรมประสงค์ร้ายเข้ารหัสไฟล์ข้อมูล


เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ามีโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ประเภท Ransomware ได้แพร่ระบาดในโรงพยาบาลของไทย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโปรแกรมประสงค์ร้ายดังกล่าว ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพเรือ จึงขอให้หน่วยดำเนินการดังนี้
๑.ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และ ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้เป็นปัจจุบัน
๒.ระมัดระวังในการเปิดลิ้งค์ หรือ ไฟล์แนบใน E-mail รวมถึงการเข้าถึงเวปไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือมีความเสี่่ยง
๓.หลีกเลี่ยงการใช้งาน File Sharing หากจำเป็นต้องใช้ควรเปิดใช้งานและจำกัดการเข้าถึงเฉพาะเท่าที่จำเป็น
๔.สำเนาไฟล์ข้อมูลสำคัญอย่างสม่ำเสมอและไม่ควรใช้แฟลชไตรฟ์ที่ต้องสงสัย