พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือตรี  ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับพลเรือเอก  ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองเรือยุทธการ เมื่อวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒