กองนาวิกเวชกิจ ร่วมกับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เข้าร่วมการทดสอบทดลองยานแคททามาราน สนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกับ นสร.กร

กองนาวิกเวชกิจ ร่วมกับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล สนับสนุนการทดสอบทดลองยานแคททามาราน สนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกับ นสร.กร ณ นสร.กร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๓