พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี กับเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผ้ำอนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี กับ
พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  ณ ห้องรับรอง กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่  ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒