การให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ แผนกแพทย์แผนไทย กองการแพทย์ทางเลือก ในรูปแบบใหม่ New normal

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ แผนกแพทย์แผนไทย กองการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดให้บริการในรูปแบบใหม่ (New Normal) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ขอความร่วมมือผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการคัดกรองของโรงพยาบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) สามารถติดต่อสอบถาม/ลงคิวนัดด้วยตนเองที่หน่วยงานแพทย์แผนไทยฯ หรือ ทางโทรศัพท์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป